Umgänge

Bild

 

Pengar och jobb

Bild

 

Joråsåatteh…

Bild

Joråsåatteh

 

Tillintetgörande tristess

Bild

Tillintetgörande tristess

Väljaren och semlorna

Bild

Väljaren och semlorna

Prata väder

Bild